ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน การฝึกอบรม

การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (4-7 กันยายน 2561)

การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (4-7 กันยายน 2561)

Sat 08 Sep 2018

การอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี โครงการ USAID Community Partnership วันที่ 4-7 กันยายน 2561 โรงแรมคราวน์ พล่าซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค
Read More

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 3/2561

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 3/2561

Tue 21 Aug 2018

USAID Community Partnership จัดการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี” (ครั้งที่ 3/2561)
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีและ การจัดบริการเพร็พในชุมชน (6-9 สิงหาคม 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีและ การจัดบริการเพร็พในชุมชน (6-9 สิงหาคม 2561)

Fri 10 Aug 2018

หลักสูตร การบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และ การจัดบริการเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis/PrEP) ในชุมชน วันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ณ เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา
Read More

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรการบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และการจัดบริการเพร็พในชุมชน (10-13 กรกฏาคม 2561)

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรการบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และการจัดบริการเพร็พในชุมชน (10-13 กรกฏาคม 2561)

Sat 14 Jul 2018

อบรมวิทยากร หลักสูตร การบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และ การจัดบริการเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis/PrEP) ในชุมชน วันที่ 10-13 กรกฏาคม 2561 โรงแรม Blisston Suwan Grandview กรุงเทพฯ
Read More

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 2/2561

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 2/2561

Mon 25 Jun 2018

USAID Community Partnership จัดการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี” (ครั้งที่ 2/2561)
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

Fri 15 Jun 2018

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมีทักษะในการให้คำปรึกษาที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจ รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่ม ทำการประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล แจ้งผลการตรวจ ประเมินความเสี่ยงของการทำร้ายตนเอง
Read More

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (21-23 พฤษภาคม 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (21-23 พฤษภาคม 2561)

Thu 24 May 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
Read More

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 1/2561

Tue 15 May 2018

USAID Community Partnership จัดการประชุม “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี” (ครั้งที่ 1/2561)
Read More

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

Thu 26 Apr 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมอัมพวาน่านอน จ. สมุทรสงคราม มีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรในหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage